Poreski tretman izdataka za rekreaciju, sportske događaje i aktivnosti za zaposlene (Team Building)

U modernom poslovnom okruženju, sve je veći broj preduzeća koja vode računa o zdravlju svojih zaposlenih organizujući im razne oblike rekreacije, kako u prostorijama poslodavca, tokom radnog vremena, tako i van prostorija poslodavca i van radnog vremena. Moderna preduzeća takođe Detaljnije …