Korisni linkovi

APR
APR pretraga registra
APR – poseban informacioni sistem

Poreska uprava
Poreska uprava – PIB registar
Obrasci – Pravna lica
Obrasci – fizička lica
Pregled propisa

Narodna banka Srbije
NBS – kursna lista
NBS – kursna lista za period
NBS – pretraga jedinstvenog registra računa

Lokalna poreska administracija
LPA – Beograd
LPA – Beograd – pretraga zona

Republički geodetski zavod – katastar – javni uvid
Republički geodetski zavod – javni uvid u registar cena nepokretnosti
Mapa Direkcije za građevinsko zemljište

E-uprava

CROSO

Sezonski radnici

Republički zavod za statistiku