Poreska uprava je omogućila elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje uverenja

Od 1.3.2019. godine, Poreska uprava je omogućila elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje poreskih uverenja.

Uverenja će se izdavati u elektronskoj formi, a provera njihove validnosti će se vršiti pomoću koda za proveru, koji će biti naveden na samom uverenju.