Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu

Podsećamo Vas da je rok za predaju godišnje prijave poreza na dohodak građana 15.5.2019. godine.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu su svi rezidenti Republike Srbije koji su tokom godine ostvarili dohodak veći od 2.470.644 dinara.

Poreska olakšica za obveznika iznosi 329.419 dinara, a za svako izdržavano lice 123.532 dinara. Ukupna poreksa olakšica ne može biti veća od 50% poreske osnovice.

Stopa godišnjeg poreza na dohodak građana iznosi 10% za dohodak do 4.941.288 dinara i 15% za dohodak preko tog iznosa.

Za više informacija o godišnjem porezu na dohodak građana, ili pomoć u podnošenju prijave, nas možete kontaktirati putem elektronske pošte, naše kontakt forme, ili telefonom.