Elektronski potpis

Elektronski potpis je u razdoblju između januara i juna svake godine veoma aktuelna tema. Neophodan je za potpisivanje finansijskih izveštaja, ali i koristan za mnoge druge poslove.

Nabavka elektronskog potpisa zvanično nije neophodna za otvaranje preduzeća, ili preduzetničke radnje. Ipak preporučujemo svakom licu koje želi da pokrene sopstveni posao da nabavka elektronskog potpisa bude jedna od prvih, ako ne i prva radnja koju će preduzeti. Elektronski potpis vam može značajno olakšati veliki broj radnji vezanih za otpočinjanje poslovanja, a završetkom poslovne godine (ukoliko niste paušalac) će vam svakako biti neophodan za potpisivanje finansijskih izveštaja.

Osim predaje finansijskih izveštaja, upotrebom kvalifikovanog elektronskog sertifikata (elektronskog potpisa) možete obaviti sledeće i mnoge druge radnje:

  • Registrovanje preduzetničke radnje, ili privrednog društva – neophodno je prvo otvoriti korisnički nalog za servis APR
  • Prijava, ili odjava radnika, overa zdravstvenih knjižica, kao i provera sopstvenog status za fizička lica na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja – CROSO
  • Prijava sezonskih radnika na portalu Sezonski radnici
  • Predaja poreskih prijavu i provera stanja obaveza prema poreskoj upravi, na portalu ePorezi.
  • Provera obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji, za fizička i pravna lica na portalu lokalne poreske administracije LPA
  • Završavanje sve većeg broja privatnih i poslovnih obaveza na servisu E-uprava
  • Potpisivanje elektronski izdatih dokumenata, koji u skladu sa “Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju” ima jednaku punovažnost kao i dokumenta u pisanoj formi.

Elektronski potpis je sve više prihvaćen u poslovnoj praksi u Srbiji i sve je veći broj poslova koje pomoću njega možete obaviti na znatno brži i lakši način, ali i poslova koje na drugi način ne možete obaviti, kao što su potpisivanje finansijskih izveštaja, predaja brojnih poreskih prijava i prijava i odjava radnika.
Sledi kraći pregled sertifikacionih tela, cena izdavanja sertifikata i trajanja i oblika sertifikata koji svako od njih izdaje:

Sertifikaciono teloMedijumCenaTrajanje
Javno preduzeće “Pošta Srbije”Kartica/USB2.680-4.4951-5 godina
Privredna komora SrbijeKartica/USB2.500-3.0003 godine
Sertifikaciono telo MUP RSLična kartaBesplatnoDo 5 godina
HalcomKartica/USB4.392-8.9103 godine
E-Smart SystemsKartica/USB2.460-5.4503-5 godina
Ministarstvo odbrane/Vojska SrbijeNepoznatoNepoznatoNepoznato

Ne možemo reći da je bilo koja od ponuđenih opcija bolja, ili lošija. Za koju opciju će se pojedinac opredeliti zavisi od ličnih potreba i preferencija.
Prema našim saznanjima sertifikaciono telo Ministarstva odbrane izdaje sertifikate samo za potrebe Vojske Srbije, pa ovo nije opcija koju treba razmatrati.
Sertifikat koji izdaje MUP je besplatan i izdaje se isključivo na ličnoj karti. Predstavlja odličnu opciju za ljude koji žele da sa sobom uvek imaju elektronski potpis i ne nameravaju da se od njega odvajaju. Traje 5 godina, ili do isteka važenja lične karte. Osnovni nedostatak ovog sertifikata je odsustvo bilo kakve službe tehničke podrške, pa se za njega nemojte opredeljivati ukoliko niste spretni u radu sa računarom, ili nemate nekoga ko vam može pomoći u korišćenju elektronskog potpisa.
Ostala sertifikaciona tela izdaju sertifikate kako na karticama, za čije će vam korišćenje biti potreban i čitač kartica, tako i na USB tokenima. Dok je prednost Pošte i Privredne komore nešto niža cena izdavanja, iz našeg iskustva, privatna sertifikaciona tela imaju znatno ažurnije i predusretljivije službe tehničke podrške.

Na prezentacijama sertifikacionih tela možete pronaći sve fajlove koje je neophodno instalirati za upotrebu digitalnih sertifikata, kao i uputstva za instalaciju. Ukoliko vam je instalacija svega što je potrebno za upotrebu elektronskog potpisa previše komplikovana, ili jednostavno ne želite time da se bavite, za većinu navedenih servisa možete ovlastiti svog knjigovođu, ili bilo koje drugo lice elektronskim putem, ili popunjavanjem ovlašćenja u papirnoj formi.

Finansijske izveštaje može potpisati isključivo zakonski zastupnik preduzeća i za ovo nije moguće ovlastiti bilo koje drugo lice.
Elektronski potpis nam omogućava slanje fajlova i linkova za potpisivanje klijentima putem elektronske pošte.
Ukoliko niste veliki ljubitelj procesa digitalizacije, Forecast doo u svojim prostorijama raspolaže računarima na kojima možete upotrebiti elektronski potpis bilo kog sertifikacionog tela. Rado ćemo Vam pružiti pomoć prilikom potpisivanja finansijskih izveštaja i druge usluge koje zahtevaju upotrebu elektronskog potpisa.