Prijava stvarnog vlasnika

U skladu sa zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, donetim 31.5.2018. sva pravna lica su u obavezi da odrede i u Agenciji za privredne registre registruju stvarnog vlasnika.
Od 31.12.2018. omogućena je registracija stvarnih vlasnika na sajtu Agencije. Registracija se vrši elektronski, pomoću elektronskog potpisa zakonskog zastupnika
Zakon se odnosi na sledeća pravna lica i druge subjekte, registrovane u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom:

  • privredna društva, osim javnih akcionarskih društava;
  • zadruge;
  • ogranke stranih privrednih društava;
  • poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica;
  • fondacije i zadužbine;
  • ustanove;
  • predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

U praksi ovo znači da registracija stvarnog vlasnika nije potrebna, kada su u pitanju preduzetnici.

Detalje i dodatna razjašnjena u vezi utvrđivanja stvarnog vlasnika pravnog lica možete pronaći u Vodiču agencije za privredne registre.

Rok za registraciju stvarnog vlasnika je 31.1.2019. godine.
Ukoliko želite našu pomoć u registraciji stvarnog vlasnika vašeg preduzeća, ili imate dodatnih pitanja u vezi Centralnog registra, kontaktirajte nas putem e-maila, ili telefona.