Najviša i najniža mesečna osnovica doprinosa za 2019. godinu

Od 1.1.2019. godine su u primeni nove najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa.

Najniža osnovica doprinosa iznosi 23.921 dinar.

Najviša osnovica doprinosa iznosi 341.725 dinara.