E-mail kao obavezan podatak prilikom registracije u APR-u

Od 8.10.2018. godine svi građani će prilikom registracije privrednog društva ili preduzetnika kao obavezan podatak morati da unesu adresu za prijem elektronske pošte.

Za privredna društva i preduzetnike registrovane pre ovog datuma, a koji nemaju registrovanu adresu elektronske pošte, obavezna je registracija promene podataka, kojom će se podaci preduzeća ili preduzetnika dopuniti e-mail adresom.

Ovim povodom, Agencija za privredne registre je omogućila besplatnu dopunu podataka o preduzeću. Prenosimo obaveštenje APR-a:

Besplatna registracija adrese za prijem elektronske pošte – 4. oktobar 2018.

Već registrovana privredna društva, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava koji se obrate APR-u radi registracije adrese za prijem elektronske pošte, to mogu učiniti popunjavanjem registracione prijave za promene registrovanih podataka (obavezni podaci) i dodatka br. 31.  


Preduzetnici treba da podnesu popunjenu registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku, uz dodatak br. 16.


Uz registracionu prijavu ne dostavlja se druga dokumentacija i ova registracija je besplatna.


Podsećamo, obavezu prijavljivanja adrese za prijem elektronske pošte propisuje novi Zakon o privrednim društvima pa će ubuduće građani biti dužni da prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje dostave svoju e- mejl adresu dok svi ostali, već registrovani privredni subjekti, to mogu učiniti najkasnije do 1. oktobra 2019. godine.

Agencija za privredne registre – Vesti 04.10.2018.